Zrzeczenie się

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA W OPARCIU O GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ORAZ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Strona internetowa Wrekin Radio (Shropshire) została przetłumaczona dla Twojej wygody za pomocą oprogramowania do tłumaczenia opartego na Tłumaczu Google. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie, jednak żadne tłumaczenie automatyczne nie jest idealne ani nie ma na celu zastąpienia tłumaczy. Tłumaczenia są świadczone jako usługa dla użytkowników strony internetowej Wrekin Radio (Shropshire) i są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do dokładności, rzetelności lub poprawności jakichkolwiek tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (takie jak obrazy, filmy, pliki Flash itp.) Mogą nie zostać dokładnie przetłumaczone z powodu ograniczeń oprogramowania do tłumaczenia.

Oficjalnym tekstem jest angielska wersja strony internetowej. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych do celów zgodności lub egzekwowania. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące dokładności informacji zawartych na przetłumaczonej stronie internetowej, zapoznaj się z angielską wersją strony, która jest wersją oficjalną.

His advice was followed, and a new female group was started, consisting of Maryam Muhammad Jordan From “The Sound of Philadelphia”, Amanda Price from the band “Doug Payne & Polygon”, and Denise Anderson from the band “Soul on Demand” all from Philadelphia Pennsylvania. Doug Payne

Zapisz się do naszego biuletynu

54 Pageant Drive,

Aqueduct,

Telford,

Shropshire,

United Kingdom, TF4 3RF

© Shaun.Tonks2020